ஜோதிடம் என்றால் என்ன ?

ஒரே பகுதியில், ஒரே மருத்துவமனையில், ஒரே நேரத்தில் பிறந்த இரு குழந்தைகள் வேறு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை சந்திக்கின்றனர். ஏன் ??......

ஜோதிட அறிவியல் தமிழ் ஆராய்ச்சி

ஜோதிட அறிவியல் தமிழ் ஆராய்ச்சி

ஒரே ராசி, ஒரே நட்சத்திரம், ஒரே கிரகச்சாரம்தான். ஏன் ??…..
அவர்களுக்கு நியூமராலஜி பார்த்து பெயர் வைக்காததனாலா ??….
(அல்லது) ராசி கல் பார்த்து போடாததனாலா ??…..
(அல்லது) அவர்கள் இருக்கும் வீடு வாஸ்து பார்த்து கட்டப்படாததினாலா ?? ….

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

ஜோதிட பயிற்சி பெற

ஆசிரியர் மற்றும் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்கள், கோ. மனோகரன் / சி. துமிலன் - 9790893131